به گزارش «اخبار خودرو»،براساس این گزارش شرکت خودروسازان بم از ابتدای امسال هر ماه این محصول را چندین میلیون افزایش داده که در جدول ذیل قابل مشاهده است.

روند تغییر قیمت خودروی جیلی GC6 اکسلنت:

قیمت فروردین  قیمت اردیبهشت  قیمت خرداد  قیمت تیرماه
138،000،000 145،000،000 152،000،000 162,000,000